Tjänster

Personliga försäljningskontrakt

Kunden har möjlighet att ange sina riktlinjer, som följs av Lionard och har ett stort inflytande i valet av lämpliga kommunikationsverktyg och strategier för att nå målet, försäljning av fastigheten. Ägaren av en fastighet kan välja om hans egendom kommer att publiceras i vissa internationella tidskrifter som vi arbetar med, han kan också acceptera utländska försäljningskampanjer. Tiden för försäljningen kan påverkas av valet av direkta kommunikationskanaler mot en specifik målgrupp, t. ex e-post eller att vi skickar våra exklusiva monografier till en viss marknad som väljs med hänsyn till vissa kriterier. Vi kan anpassa våra erbjudanden för specifika kundbehov, garantera maximal flexibilitet och respekt för varje förfrågan, som t.ex gäller högsta sekretess i hanteringen av försäljning av fastigheten. Av den anledningen erbjuder vi möjligheten att publicera fastigheten som är till försäljning endast på ett begränsat område på vår hemsida och endast för en utvald kundkrets som har registrerats och noggrant granskats. För allmänheten är det bara vissa bilder som visas medan annan information visas bara för användare med rätta referenser, och detta för att säkerställa fullständig integritet och diskretion.