Tjänster

Köpare

År av ständig och aktiv yrkesverksamhet inom lyxfastighetsmarknaden har tillåtit oss att skapa en pålitlig och trovärdig företagsbild, tack vare vilket vi har etablerat ett intensivt nätverk av relationer som tillåtit oss att öka vår konkurrenskraft. Vi erbjuder ett mycket brett och varierande utbud lämpligt för att möta flera krav, men vi presenterar även en möjlighet att utveckla forskningen, tack vare en fördjupad kunskap inom området tillsamman med erfarna medarbetare. Det ger oss möjlighet att identifiera passande egendomar för kunden om de egendomar som vi förvaltar inte uppfyller kundens behov.Vi erbjuder våra specialiserade resurser som fungerar som en specifik sökning av egendomar som besitter de önskade egenskaperna som överensstämmer med kundens krav. Vi utför en noggrann inspektion av de egendomar som erbjuds genom att analysera den dokumentation i överensstämmelse med stadsplaneringen, säkerställa eventuella oklarheter, undersöka markregister för att säkerställa en säker transaktion. Vi kommer att identifiera lämpliga fastigheter för dina önskemål, vi ordnar inspektioner för att visa dem, välja den som passar dig, vi kommer att ge specialistråd om det så krävs under förhandlingarna, i fråga om icke-italienska köpare så kommer det att finnas professionellt språkstöd.