Tjänster

Rådgivning-juridik och skattefrågor

För att stärka och förbättra de tjänster som erbjuds, garanterar vi våra kunder en rad tjänster som är så breda och varierande som möjligt. Lionard tillhandahålls via ett tätt nätverk av kommunikationsnät, konsulter med bred kunskap och mycket kunniga yrkesverksamma inom rättsliga och skatteområdet, denna typ av erbjudande, den spetskompetens som präglar vår globala karaktär. Utländska kunder kan dra nytta av vårt team av internationellt erfarna konsulter och yrkesverksamma med särskild kunskap om skatter och lagar som rör ditt hemland. Tillsammans med ett oumbärligt stöd i ditt modersmål för att garantera och skydda i fullständig öppenhet i den viktiga verksamheten vid försäljning av en fastighet. Tillförlitlighet, öppenhet och trygghet är grunden för vårt arbete i medling och försäljning av värdefulla fastigheter. Denna arbetsprocess ökas väsentligt genom närvaron av en kvalificerad representant. Lionard!