Usługi

Konsultacje prawne i podatkowe

W celu wzmocnienia i podniesienia wartości obsługi naszych klientów, gwrantujemy im szeroki i zróżnicowany, na ile to możliwe, range usług. Lionard jest gęstą siecią komunikacji, w której odnajdziemy najlepszych konsultantów i znanych specjalistów w zakresie prawnym oraz podatkowym, aby ujednolicić doskonałość, która charakteryzuje całość naszej interwencji. Klienci zagraniczni mogą korzystać z naszego zespołu konsultantów i specjalistów o kalibrze międzynarodowym, ze szczególną znajomością przepisów i wytycznych każdego kraju, wraz z profesjonalnym wsparciem językowym, który może zapewnić im pełne zrozumienie, powagę, uczciwość, przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji, które są podstawą naszej pracy w pośrednictwie, kupnie i sprzedaż luksusowych nieruchomości. Wszystko to jest znaczącym usprawnienieniem procesu dzięki obecności jednego interlokutora: Lionard!