Tjänster

Lionard Real Estate-Ägare

Tack vare många års erfarenhet inom lyxfastighetsmarknaden har Lionard nått höga nivåer av specialisering och professionalism som syftar till att öka utbudet av kvalificerade och differentierade tjänster.Det ständiga arbetet och ett stort engagemang hos vår medarbetare, skapats för att kombinera resurser och kvalificerad personal med kunskap och med specifik kompetens har gjort att Lionard genom åren, blivit en av de mest konkurrenskraftiga företag på lyxfastighetsmarknaden och fullt ut kunna möta behoven hos våra kunder, med tillförlitlighet och öppenhet men också sekretess och diskretion. Särskild uppmärksamhet ägnar vårt team åt att förstå och tillgodose de särskilda behoven hos de ägare som lämnar sin egendom till försäljning hos Lionard. Av denna anledning läggs mycket energi på att investera att vägleda våra beslut, till följd av en ingående jämförelse med säljaren, med rätt tolkning av kundens önskemål, som bestämmer behovet, identifiera prioriteringar och framför allt, genom att välja rätt medel. Man kommer sedan kunna definiera en personlig och differentierad strategi för varje klient och på det sättet kunna bestämma vilken försäljningsstrategi att följa.Nästa steg innebär att välja målgrupp, genom att identifiera potentiella och tillförlitliga köpare. Vi värderar fastigheter till salu genom studier och särskilda tjänster som historisk forskning och flygfoton; vi genomför marknadsföringsstrategier riktade till ett visst land eller kunder; vi använder oss av pr i samarbete med redaktörer för stora tidningar och nationella och internationella tidsskrifter; vi använda innovativa kommunikationsverktyg som internet, nyhetsbrev och exklusiva monografier; vår närvaro på den internationella marknaden garanteras av stöd från internationella partners. Vi försöker skapa, slutligen, en förtroendefull relation med våra kunder genom att tillhandahålla vår professionalism och alla våra resurser för att säkerställa en lyckad transaktion. Det ständiga arbetet och ett stort engagemang hos vår medarbetare, skapats för att kombinera resurser och kvalificerad personal med kunskap och med specifik kompetens har gjort att Lionard genom åren, blivit en av de mest konkurrenskraftiga företag på lyxfastighetsmarknaden och fullt ut kunna möta behoven hos våra kunder, med tillförlitlighet och öppenhet men också sekretess och diskretion. Särskild uppmärksamhet ägnar vårt team åt att förstå och tillgodose de särskilda behoven hos de ägare som lämnar sin egendom till försäljning hos Lionard. Av denna anledning läggs mycket energi på att investera att vägleda våra beslut, till följd av en ingående jämförelse med säljaren, med rätt tolkning av kundens önskemål, som bestämmer behovet, identifiera prioriteringar och framför allt, genom att välja rätt medel. Man kommer sedan kunna definiera en personlig och differentierad strategi för varje klient och på det sättet kunna bestämma vilken försäljningsstrategi att följa.