Paslaugos

Savininkas

Ilgametės patirties prestižinio nekilnojamojo turto sektoriuje dėka Lionard pasiekė aukštą kompetencijos bei profesionalumo lygį, kuris leido gerokai praplėsti kvalifikuotų ir diferencijuotų paslaugų spektrą. Mūsų personalo, suformuoto tik iš pačių kvalifikuočiausių ir kompetentingiausių asmenų, nuolatinis darbas ir pastangos lėmė tai, kad ilgainiui Lionard tapo viena iš konkurencingiausių įmonių prabangaus nekilnojamojo turto rinkoje, galinčia pilnai patenkinti visus klientų poreikius, užtikrinančia patikimumą, skaidrumą, konfidencialumą ir diskretiškumą. Ypatingas mūsų komandos dėmesys skiriamas įsiklausyti į specifinius nekilnojamojo turto savininkų, kurie patiki savo turto pardavimą Lionard, reikalavimus. Todėl po nuodugnaus pokalbio su pardavėju daug mūsų energijos skiriame teisingam kliento pageidavimų supratimui, poreikių, prioritetų bei priemonių analizei.Tokiu būdu sukuriame personalizuotą ir diferencijuotą paslaugą kiekvienam klientui, garantuodami lankstumą priimant sprendimus dėl pardavimo strategijos. Toliau seka visos galimos Lionard paslaugos: tikslinės grupės atranka, nustatant potencialius patikimus pirkėjus; parduodamo nekilnojamojo turto objekto vertės pakėlimas per išskirtinius tyrimus ir paslaugas, pavyzdžiui, istorinius tyrimus ir aerofotografavimą; tikslinės marketingo strategijos pritaikymas tam tikrai šaliai arba klientūrai; didelio matomumo reklaminės iniciatyvos, bendradarbiaujant su svarbių mūsų sektoriaus nacionalinių ir tarptautinių dienraščių bei žurnalų redakcijomis; naujosios komunikacijos priemonių (interneto, naujienlaiškių, išskirtinių monografijų) taikymas; mūsų buvimo ir pagalbos garantija taip pat ir užsienio šalyse per mūsų partnerių tinklą. Trumpai tariant siekiame su mūsų klientais sukurti pasitikėjimu pagrįstą bendravimą, paremtą mūsų profesionalumu ir visais mūsų ištekliais, kad garantuotume sėkmingą sandorį.