Tjänster

Marknadsföring

Att reklamföra en lyxfastighet för en internationell kundkrets kräver noggrann expertis. Lionard Luxury Real Estate sysselsätter ett team av professionella inom branschen, som uttrycker en mängd olika färdigheter. Tack vare sitt arbete kan de berätta om och värdesätta varje exklusiv fastighet i sin portfölj. Inte bara från teknisk synvinkel. Den känslomässiga aspekten i köpet av en lyxfastighet är ofta avgörande. Du köper inte bara en nödvändig egendom, utan också en dröm som har fått växa fram under lång tid. Väl medvetna om detta, baserar Lionards experter sina strategier på individanpassade lösningar, bestående av en blandning av data och olika verktyg. Från typ av egendom, via dess uttryckliga egenskaper, till de outtryckliga. Marknadsföringen av en fastighet är därför inte inskränkt enbart till bolagets webbplats eller till publikationer i lyxmagasinet BE LIONARD. Suggestiva videoklipp som utförs av droner, monografier som kan förbättra de specifika delarna av en lyxfastighet och professionell fotoservice är andra kraftfulla medel vi använder i vår verksamhet. På säljarens begäran, är dessa värdefulla medel i marknadsföring- och kommunikationssammanhang tillgängliga riktade till kunderna i Lionards databas. Lionard Luxury Real Estate kan alltid, på begäran, reklamföra fastighets-översikten via sökmotor-marknadsföringskampanjer på de viktigaste sökmotorerna. Utan att förglömma den internationella synligheten på Lionard.com. Med översättning på de sex nyckelspråken kan varje annons ses av kunder över hela världen på sidan för lyxfastigheter. För varje tjänst som görs tillgänglig för kunden - vare sig den är ägare eller köpare - garanterar Lionard Luxury Real Estate högsta konfidentialitet och diskretion. Vi erbjuder möjlighet att publicera fastigheten till försäljning i ett reserverat område på webbplatsen som endast är tillgängligt för användare med av oss tillhandahållen personlig identifieringsinformation. Allt för att garantera absolut integritet.