Services

Afzet

Het promoten van luxueus vastgoed voor een internationale clientèle vereist specifieke expertise. Lionard Luxury Real Estate heeft een team deskundigen in deze sector in dienst dat over een grote verscheidenheid aan competenties beschikt. Elk exclusief vastgoed in onze portefeuille wordt zo representatief mogelijk beschreven en de waarde ervan wordt bepaald. Maar niet alleen vanuit technisch oogpunt. De emotionele component bij het verwerven van luxe vastgoed is dikwijls doorslaggevend. Het gaat niet louter om het verwerven van bezit, maar ook om een sinds lang gekoesterde droom te realiseren. De experts van Lionard zijn zich hier terdege van bewust en stemmen hun verkoopstrategieën af op persoonsgerichte oplossingen.

Hierbij worden verschillende marketinginstrumenten gebruikt en er wordt rekening gehouden met diverse variabelen, bijvoorbeeld het type vastgoed, expliciete kenmerken en intrinsieke waarde. Het op de markt aanbieden van een luxe vastgoed is dus niet louter een kwestie van een beschrijving op de website van onze firma of publicaties in Be Lionard, het exclusieve magazine van Lionard. Andere potente communicatiemiddelen ter ondersteuning van onze beroepsactiviteit zijn suggestieve video's gemaakt met behulp van drones, monografieën gewijd aan specifieke aspecten van het desbetreffende luxe vastgoed en professionele fotoshoots. Op verzoek van de verkoper kunnen deze belangrijke marketing- en communicatiemiddelen als support dienen.

En ook steeds op verzoek kan Lionard Luxury Real Estate de vastgoedbeschrijving in haar internationale netwerk promoten met behulp van de Search - Engine – Marketing Tool van belangrijke zoekmachines. De internationale zichtbaarheid van Lionard.com is daarbij van niet te onderschatten betekenis. De beschrijving van het vastgoed wordt in de zes belangrijkste talen van de internationale real estatemarkt vetaald en internationale cliënten waar ook ter wereld kunnen daarvan kennis nemen. Voor elk soort dienstverlening ten behoeve van de cliënt, of die nu eigenaar of koper is, garandeert Lionard Luxury Real Estate volledige privacy en uiterste discretie. Precies daarom bestaat bij Lionard de mogelijkheid het te koop aangeboden vastgoed op een beschermde pagina van onze website te publiceren, die alleen door gebruikers van wie wij de persoonlijke gegevens en betrouwbaarheid hebben geverifieerd, geconsulteerd kan worden.