Services

Gepersonaliseerde verkoopopdracht

Om onze doelgroep te bereiken en aan haar behoeften te voldoen, worden strategieën aangenomen om een gepersonaliseerde kwaliteits service aan te bieden, die voor hen op maat gegenereerd wordt. Aanpassing verkrijgt dus een fundamentele rol in de activiteiten van Lionard en wordt mogelijk gemaakt dankzij het professionalisme en de know-how van de medewerkers. Dit, tezamen met een onmisbare interactie met de klant om essentiële informatie te verwerven om aan haar behoeften voldoen, maakt het mogelijk een gespecialiseerd aanbod te creëren. De eigenaar is in feite in staat om de richtlijnen aan te geven die door Lionard opgevolgd moeten worden om het eigendom aan te bevelen en te verkopen. Dit gebeurd door het kiezen van de geschikte communicatiemiddelen en door samen met ons de juiste strategieën te identificeren voor het bereiken van het doel. De eigenaar kan besluiten om zijn onroerend goed in bepaalde internationale tijdschriften waar wij mee samenwerken te publiceren; om de marketingcampagnes op binnenlandse en buitenlandse markten te richten om de verkoop te versnellen. De klant kan kiezen de communicatie op een specifieke doelgroep te richten bijvoorbeeld door e-mailing, of het verzenden van onze exclusieve monografieën naar een specifieke en op bepaalde criteria geselecteerde markt. We passen daarom ons aanbod aan, aan de behoeften van de klant met maximale flexibiliteit en respect voor elk verzoek, zoals bijvoorbeeld de privacy met betrekking tot de verkoop van het onroerend goed. Precies om deze reden heeft de klant de mogelijkheid om het pand in een privé-gedeelte van onze website te publiceren die alleen toegankelijk en zichtbaar is voor gebruikers wiens gegevens onderzocht zijn en de betrouwbaarheid is vastgesteld. Ook kan gekozen worden voor openbare publicatie, maar met slechts een paar foto’s en alleen toegankelijk voor geselecteerde gebruikers. Dit alles om absolute privacy en extreme discretie te verzekeren.