Usługi

personalizacjia kontraktów sprzedaży

Misją Lionard, specjalistą w sektorze luksusowych nieruchomości, jest jak najlepiej odpowiadać na potrzeby wymagających klientów, którzy kupując poszukują nie tylko dobrego nabytku ale przede wszystkim doskonałej jakości i osobistego uznania. Aby osiągnąć i zadowolić nasz target, podejmujemy strategie talior made oparte na jakości i wysoce spersonalizowane. Odgrywają one zatem zasadniczą rolę w działalności Lionard, są możliwe dzięki profesjonalizmowi i znajomości know-how naszych pracowników. Pozwalają one na stworzenie wyspecjalizowanej oferty wykorzystując niezbędne interakcje z klientem, dzięki którym Lionard jest w stanie zaspokoić jego potrzeby. Klient ma możliwość uzgodnienia wytycznych, które muszą być przestrzegane, wyboru strategii, narzędzi komunikacji i identyfikacji które zostaną przyjęte do realizacji celu - sprzedarzy majątku. Właściciel nieruchomości może zadecydować o opublikowaniu nieruchomości w niektórych czasopismach międzynarodowych z którymi współpracujemy, prowadzić kampanie promocyjne w celu przyspieszenia terminu sprzedaży. Może podjąć się bezpośredniej komunikacji do określonej grupy odbiorców, na przykład poprzez e-mailing lub wysyłając nasze ekskluzywne monografie do konkretnego i spełniającego określone kryteria rynku. W związku z tym gwarantujemy maksymalną elastyczność. Możemy zmienić naszą ofertę w zależności od potrzeb klienta i szanując każde jego żądanie, takie jak na przykład zachowanie poufności w zakresie obsługi sprzedaży nieruchomości. Właśnie dlatego oferujemy możliwość publikowania nieruchomości w bezpiecznym obszarze naszej strony internetowej dostępnej wyłącznie dla użytkowników, których dane zostały sprawdzone i uwiarygodnione. Istnieje możliwość umieszcenia tylko kilku zdjęć, kolejne zaś, będą dostępne tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Wszystko to w celu zapewnienia absolutnej prywatności i dyskrecji informacji.