fastighetstjänster

Tack vare många års erfarenhet när det gäller prestigefulla fastigheter har Lionard nått höga nivåer av specialisering och professionalism som syftar till att väsentligt öka utbudet av kvalificerade och differentierade tjänster. - För mer information -
Lionards uppdrag som är specialist på lyxfastigheter, är att på bästa sätt motsvara de behov som ett nischsegment som ofta kan kännetecknas av en krävande kundkrets, som inte endast är ute efter ett objekt, utan även kräver utmärkt kvalitet och personligt erkännande. - För mer information -
Be-Lionard. Från och med i dag har förträfflighet sin röst. Detta nya redaktionella verktyg född för en särskild begäran: Er. Vi kommer att med säkerhet presentera en produkt för er som uppfyller ett behov på marknaden. Det är ni som har drivit oss i denna riktning: att presentera en värld av lyxfastigheter uteslutande med ett medel som inte har funnits tidigare. Anledningen till tidningen är: ett verktyg som har skapats för att presenteras för en utvald kundkrets det som de traditionella medierna kämpar för att lära sig, se över och förbättra. - För mer information -
Bland de många förfrågningar som vi får, är det en som särskilt kräver maximal uppmärksamhet: sekretess. Lionard förvaltar fastighetstillgångar av hög kvalitet och arkitektoniska, kulturella, historiska värden men också och framför allt, ekonomiska, och därmed behandlas ofta "känsliga" uppgifter med stor omsorg. Vårt företag garanterar ytterst diskretion medan ägaren av fastigheten kommer att ges möjlighet att välja de bästa medel och kommunikationsstrategier som bäst passar de som erbjuds av Lionard, detta för att underlätta förhandling och försäljningsprocessen med kunden - För mer information -
Bland de många förfrågningar som vi får, är det en som särskilt kräver maximal uppmärksamhet: sekretess. Lionard förvaltar fastighetstillgångar av hög kvalitet och arkitektoniska, kulturella, historiska värden men också och framför allt, ekonomiska, och därmed behandlas ofta "känsliga" uppgifter med stor omsorg. Vårt företag garanterar ytterst diskretion medan ägaren av fastigheten kommer att ges möjlighet att välja de bästa medel och kommunikationsstrategier som bäst passar de som erbjuds av Lionard, detta för att underlätta förhandling och försäljningsprocessen med kunden - För mer information -
Hundratals år av historia följs av många av de egendomar som vi representerar. Bland dessa egenskaper finns byggnader som byggts under tidigare århundraden och historiska perioder eller specialkonstruktioner designade av kända arkitekter och dekorerade av kända konstnärer, eller till och med gamla hus av kända personer som levde på den tiden. Vi arbetar också för att berätta "historien" om dessa prestigefulla egendomar som vi har fått i uppdrag att sälja och återge information som är resultatet av omfattande forskning. - För mer information -
Hundratals år av historia följs av många av de egendomar som vi representerar. Bland dessa egenskaper finns byggnader som byggts under tidigare århundraden och historiska perioder eller specialkonstruktioner designade av kända arkitekter och dekorerade av kända konstnärer, eller till och med gamla hus av kända personer som levde på den tiden. Vi arbetar också för att berätta "historien" om dessa prestigefulla egendomar som vi har fått i uppdrag att sälja och återge information som är resultatet av omfattande forskning. - För mer information -
Pressen, en av de äldsta kommunikationsmedel men ändå lika effektiv i dag. Utöver sin exklusiva tidning Be-Lionard, samarbetar man också med redaktörer för nationella tidningar och utländska tidningar i syfte att erbjuda till en allt större marknad våra prestigefyllda egendomar som är till salu. Periodvis främjar vi reklamkampanjer i aktuella dagstidningar, tidskrifter och internationella månadsmagasin som är specialiserade inom fastigheter till en speciell målgrupp - För mer information -
Nöjda kunder, det är Lionards huvudsyfte. Noggrann forskning och noggranna studier av geo-marknadsföring är de medel som vårt företag kan identifiera specifika kundkrav för att erbjuda sina produkter och tjänster som valts och är skräddarsydda med målet att kunna erbjuda den bästa lösningen på en nischmarknad som lyxfastighetsmarknaden, som ständigt utvecklas. - För mer information -
För att kunna ge det bästa till våra kunder, kan Lionard erbjuda en tjänst som gör att kunden i förväg kan få en verklighetsbild av fastigheten.Vi finns med på webben med vår hemsida samt på andra internationella portaler, med bilder med mycket hög upplösning och tillförlitliga beskrivningar så att kunderna kan "bära med sig" den fastighet man önskar, vart man än går. På Lionards hemsida finns speciella och exklusiva foton och beskrivande monografier presenterade som beskriver egendomarna på ett konkret och verklighetstroget sätt med betoning på varje egenart. - För mer information -
Internationalisering: under de senaste åren har internationalisering blivit ett nyckelord i världsekonomin och är i dag en strategi som företagen har svårt att stå emot. Lionard Exclusive Real Estate har under de senaste åren påbörjat en process för global tillväxt som har lett till många viktiga konkurrensfördelar. - För mer information -
Ofta hanterar vi underbara egendomar omgivna av tunnland, där ett vanligt fotografi inte skulle kunna visa dessa egendomars majestät och storhet. Vårt företag förvaltar en portfölj av produkter som representeras av prestigefulla fastigheter där många är betydelsefulla och stora och behövs presenteras på bästa sätt och så heltäckande som möjligt. För att uppnå detta mål räcker det inte endast med traditionella medel utan det krävs andra alternativ. - För mer information -
Många års erfarenhet inom lyxfastighetsmarknaden har lett oss till insikt att både ägaren och köparen har ett gemensamt behov: presentera och visa egendomen i sin fullständighet och helhet. För att möta detta behov använder vi de bästa verktygen som finns på marknaden, bland dem den innovativa virtuella rundturen. - För mer information -
Samarbete och kommunikation: dessa är grundpelare som vi baserar vår affärsstrategi på och som i kombination med andra faktorer tillåter en stadig tillväxt i lyxfastighetsmarknaden. För Lionard är det livsviktigt att etablera relationsnätverk, kontraktsenligt eller ej, med italienska och utländska handelspartners som bas för en hög konkurrens förbättring av vårt företag syftar inte bara på att öka medvetenheten om vårt varumärke, men framförallt våra utmärkta tillgångar av fastigheter som leds av en marknad på internationell nivå även om den är nischad. - För mer information -
"Mysteriet med livet är strävan efter skönhet": så sa Billy Wilder, den berömde filmregissören och producenten. Men skönhet betraktas inte alltid som ett absolut värde, utan är snarare personligt och subjektivt. Utifrån denna djupa iakttagelse, som vi tror på, kan Lionard erbjuda sina kunder ett ”all inclusive paket” av tjänster som syftar till att personligt anpassa fastigheten fullt ut, utifrån kundens verkliga behov, vare sig det gäller den som säljer eller den som köper en lyxegendom. - För mer information -
Lionard förvaltar runt 1000 exklusiva egendomar och alla har sin egen historia, arkitektoniska, kulturella och landskaps karaktärsdrag. Utöver alla egendomar som Lionard har i sin fastighetsportfölj så finns det även en specialiserad tjänst med anknytning till forskning. Denna tjänst gäller specifika sökanden och identifiering av fastighetslösningar som ska tillfredsställa specifika kundbehov, även om det inte är egendomar som förvaltas av vårt företag, men kan sökas på marknaden. - För mer information -
För att ytterligare förstärka vårt breda utbud av aktiviteter av personliga tjänster som Lionard kan erbjuda sina exklusiva kunder finns det en rådgivningstjänst, som finns till för potentiella utländska köpare för att ge dem en möjlighet till en privat konsultation ”hemma”. - För mer information -
Bland de tjänster som Lionard kan erbjuda sina kunder finns möjligheten att söka och identifiera specifika platser, som motsvarar på alla sätt det köparen vill ha. Plats, storlek, stil, kostnad: det är många variabler som spelar in i processen när det gäller att förvärva en fastighet med hög ekonomiskt värde, en process som kommer att avslutas först när den potentiella köparen har hittat platsen som matchar hans önskemål. - För mer information -
Våra många års arbete och vår omfattande erfarenhet av lyxfastighetsmarknaden har bidragit till att öka vårt utbud av egendomar som ständigt uppdateras tack vare att vi alltid letar efter platser av stort intresse, även när det gäller estetik, arkitektur, historia och landskapskultur. - För mer information -
Lionard har integrerat sin verksamhet och strategier efter försäljning av en fastighet, som syftar till att matcha de flesta nya kraven från marknaden. Som syftar på att erbjuda en heltäckande service som inte slutar vid köpet av en fastighet utan fortsätter även efter köpet. Vårt professionella engagemang, vår kompetens och känsla för kundens behov finns helt till ditt förfogande och är ett mervärde av kvalitén av vår service. - För mer information -
För att stärka och förbättra den service som vi erbjuder, vilket ska garantera våra kunder en rad tjänster som är så breda och varierande som möjligt, tillhandahåller Lionard ett tätt nätverk av kommunikation, professionella konsulter inom juridik och skattefrågor tillsammans med vilka vi kan tillhandahålla en komplett service. - För mer information -