Tjenester

Profesjonelle fototjenester

For å forbedre og verdsette tjenestene vi tilbyr og garantere våre klienter et bredt og diversifisert utvalg av tjenester, forutsetter Lionard, gjennom et tett kommunikasjonsnettverk av kvalitetssikrede og kjente konsulenter innen jus og finans, også denne typen tilbud, for å møte den standarden av fortreffelighet som kjennetegner vårt virke. Våre utenlandske klienter kan dra nytte av vårt team bestående av profesjonelle konsulenter av internasjonalt kaliber, med spesifikk kjennskap til gjeldende forskrifter og direktiver for alle opprinnelsesland, kombinert med uunnværlig profesjonell lingvistisk service som kan garantere dem full beskyttelse i forhold til seriøsitet, åpenhet og sikkerhet rundt vårt arbeid med formidling, kjøp og salg av praktfulle eiendommer, og betydelig effektivisere prosessen, takket være være en aktørs tilstedeværelse, nemlig Lionard!