Tjenester

Tjenester i etterkant av salg

Lionard har integrert sine aktiviteter og strategier med grundige tjenester i etterkant av salget for å bedre imøtekomme nye behov i markedet, med mål om å tilby en fullstendig tjeneste som ikke slutter ved kjøpet av eiendommen, men fortsetter framover i tid. Vårt faglige engasjement, vår kompetanse og oppmerksomhet rundt kundens behov gjøres tilgjengelige for dere, skaper merverdi i forhold til tjenestenes kvalitet og hjelper dere å verdsette og tilpasse på best mulig måte deres kjøp. Samarbeid med viktige arkitekturstudier, designere og profilerte selskaper innenfor renovasjon og forvaltning av eiendommer gjør det mulig for oss å tilby kunden tjenester fra pålitelige profesjonelle. I all hovedsak jobber vi med å utrede området, for deretter å koordinere de profesjonelle aktører interesserte i vedlikehold og omstrukturering av eiendommen, alt fra teknikere, enkeltmannsforetak, håndverkere, firmaer som jobber med prosjektering av utearealer, konsulenter innen interiørdesign og møblering, dersom eiendommen skulle ha behov for innvendig restyling. Lionard setter med andre ord til kundens disposisjon hele sin kompetanse og profesjonalitet, vunnet gjennom mangeårig erfaring innen markedet for prestisjefylte eiendommer, og det vil være vår oppgave, selv etter salget, å tilby dere et bredt utvalg av kvalitetssikrede tjenester, også i etterkant.