Tjenester

Bøker - Dedikerte eksklusive monografier

Vi selger luksus, konkrete verdier, men vi etterstreber å formidle de følelsene eiendommene vi forvalter vekker i oss og de kontekstuelle sammenhengene. Ofte har vi den harde oppgaven å vekke disse følelsene hos potensielle kjøpere som befinner seg på andre siden av kloden mens de planlegger sitt Italia-besøk, eller kjøpere som kort tid etter visning reiser videre på forretninger, og dermed risikere å glemme de magiske stundene de fikk ta del i under besøk av eiendommene.