Tjenester

Gjennom den årelange tilstedeværelsen på markedet for luksuseiendom, har Lionard nådd et høyt nivå av spesialisering og profesjonalitet, med den hensikt å merkbart forbedre våre kvalifiserte og differensierte tjenester. - ytterligere informasjon -
Som spesialist i markedet for luksuseiendom, har Lionard som oppdrag å best tilfredsstille behovene til et nisjesegment, karakterisert av et kvalitetsbevisst klientell som ikke kun søker et materielt gode, men også kvalitatet, fortreffelighet og personlig anerkjennelse. - ytterligere informasjon -
Be-Lionard. Det utsøkte har nå fått sitt eget talerør. Dette tidsskriftet fødtes som resultat av en konkret etterspørsel, nemlig deres. Sikre på at det tilfredsstiller et behov i markedet, gjøres det tilgjengelig for dere. Dere har ført oss i denne retningen, inspirert oss til å presentere en verden av praktfulle eiendommer ved hjelp av en kanal som tidligere ikke fantes. Alt dette for å presentere for en selektiv kundegruppe et verktøy for å bli kjent med de goder tradisjonelle mediekanaler sliter med å bli kjent med, anmelde og verdsette. - ytterligere informasjon -
Vi selger luksus, konkrete verdier, men vi etterstreber å formidle de følelsene eiendommene vi forvalter vekker i oss og de kontekstuelle sammenhengene. Ofte har vi den harde oppgaven å vekke disse følelsene hos potensielle kjøpere som befinner seg på andre siden av kloden mens de planlegger sitt Italia-besøk, eller kjøpere som kort tid etter visning reiser videre på forretninger, og dermed risikere å glemme de magiske stundene de fikk ta del i under besøk av eiendommene. - ytterligere informasjon -
Blant de mange behovene vi er i stand til å tilfredsstille, er det særlig ett som krever spesiell oppmerksomhet, nemlig behovet for full diskresjon. Lionard forvalter mange prestisjetunge eiendommer med høy arkitektonisk, kulturell, historisk og sist, men ikke minst, økonomisk verdi, og dermed også sensitiv informasjon som krever begrenset og selektiv spredning. Derfor etterstreber vårt selskap maksimal diskresjon for å dermed kunne garantere eieren muligheten til å enes om hvilke instrumenter og hvilken strategi som best passer vedkommende, blant de Lionard foreslår, slik at salgsprosessen svarer til kundens ønsker på best mulig måte. - ytterligere informasjon -
Hundrevis av år med historie følger med mange av eiendommene vi representerer. Blant disse eiendommene fins det bygninger konstruert i tidligere århundrer og i spesielle historiske epoker, eller strukturer konstruert av berømte arkitekter og innredet av kjente kunstnere, eller antikke hjem bebodd av viktige offentlige personligheter fra den tiden. Vi jobber for å fortelle "historien" til disse prestisjefylte eiendommene gjennom å formidle datoer og detaljer som er et resultat av grundig forskning. - ytterligere informasjon -
Ofte befinner vi oss tusenvis av kilometer fra potensielle kjøpere for eiendom i Italia. Vårt selskap operer gjennom internasjonale partnerskap og joint ventures med utenlandske selskap, samtidig som det utvikler seg og kommuniserer på seks språk via nettsiden. Nettet har revolusjonert kommunikasjonen og har blitt et uunnværlig verktøy for selskap som ønsker å spre sine merker, produkter og tjenester, gjennom å komme i kontakt med brukere man gjennom tradisjonelle kanaler ellers vanskelig kommer i kontakt med. - ytterligere informasjon -
Selv om trykkede magasiner er en relativt tradisjonell kommunikasjonsmetode, er de selv idag en av de mest effektive. Nettopp derfor samarbeider Lionard med redaksjonene til viktige italienske og utenlandske tidsskrifter for å promotere våre prestisjetunge eiendommer til et stadig voksende marked, for ikke å snakke om vårt eget eksklusive tidsskrift Be-Lionard. Vi fører regelmessig reklamekampanjer i italienske dagsaviser og i internasjonale tidsskrifter og magasiner om eiendom som skriver for en velstående kundegruppe. - ytterligere informasjon -
Customer satisfaction, dette er Lionards viktigste objektiv. Nøyaktig research og studier rundt geo-marketing tillater vårt selskap å individuere våre kunders spesifikke ønsker, med hensikten å kunne tilby nøye utvalgte og personaliserte produkter og tjenester for å finne den beste løsningen til et nisjemarked i konstant utvikling, som markedet for luksuseiendom er. - ytterligere informasjon -
For å best imøtekomme kundene, er Lionard i stand til å tilby en tjeneste som fremstiller eiendommen på en ærlig måte. Vi er synlige på nett og gjennom internasjonale portaler, med bilder og beskrivelser av høyeste oppløsning og nøyaktighet, slik at kundene har muligheten til å 'ta med seg' eiendommen de liker, uansett hvor de måtte befinne seg. På Lionards hjemmeside finnes spesielle og eksklusive monografier med bilder som representerer eiendommene på en konkret virkelighetstro måte, med stor vekt på de enkelte detaljer. - ytterligere informasjon -
Internasjonalisering - dette har de siste årene blitt nøkkelordet i global business og representerer i dag en strategi de færreste selskaper kan være foruten. Lionard Exclusive Real Estate har de siste årene påbegynt en global vekstprossess som har gitt oss en viktig konkurransefordel. - ytterligere informasjon -
Ofte forvalter vi vidunderlige eiendommer på mange hektar som vanlige bilder ikke klarer å fange opp i all deres prakt og utstrekning. Vårt selskap forvalter en portefølje med produkter representert av prestisjetunge eiendommer, hvor enhet og dimensjon må fremstilles på den beste og mest fullverdige måte. For å etterleve dette, holder det ikke med tradisjonelle verktøy, de krever nemlig en spesiell behandling. - ytterligere informasjon -
Mangeårig erfaring innenfor sektoren for luksuseiendom har gitt oss vissheten om at både kjøper og selger har et felles behov: og presentere og visualisere eiendommen i sin helhet og fullstendighet. For å møte dette, tilpasser vi de beste verktøy tilgjengelige på markedet, hvor konsptet virtual tour utmerker seg. - ytterligere informasjon -
Samarbeid og kommunikasjon - kjerneverdiene vår forretningsstrategi baserer seg på, og som, kombinert med andre viktige faktorer, har sikret oss en konstant vekst innenfor markedet for luksuseiendom. For Lionard er det uunnværlig å danne nettverk, også kontraktuelle, med både utenlandske og italienske partnere, en viktig kilde til forbedring av konkurranseevnen til vårt selskap, som ikke bare ønsker å gjøre sitt merke kjent, men fremfor alt sin utmerkede eiendomsportefølje som forvaltes på internasjonalt nivå, om enn kun til nøye utvalgte kunder. - ytterligere informasjon -
"Livets mysterium ligger i jakten på skjønnheten": slik så den berømte regissøren og filmskaperen Billy Wilder det. Allikevel anses ikke skjønnhet som en absolutt verdi, men personlig og subjektivt. På grunnlag av denne betraktningen, som vi er enige i, tilbyr Lionard en all inklusive pakkeløsning retter mot å personalisere eiendommen i høyeste grad etter kundens reelle behov, uavhengig om det gjelder en som vil kjøpe eller en som vil selge en prestisjefylt eiendom. - ytterligere informasjon -
Lionard forvalter circa 500 eksklusive eiendommer som alle innehar spesielle og unike arkitekturhistoriske, kulturelle og landskapsmessige egenskaper. I tillegg til det brede utvalget eiendommer i vår portefølje, jobber Lionard med å utforme spesialiserte tjenester i form av dedikert research. Disse tjenestene innebærer å søke etter og velge ut de løsningene som best passer kunden, også når dette gjelder eiendommer som ikke forvaltes av vårt selskap, men som må søkes på markedet. - ytterligere informasjon -
Blant det brede utvalget spesifikke og personaliserte tjenester Lionard er i stand til å tilby sine kunder, fin det også konsulenttjenester, spesielt tiltenkt utenlandske kjøpere. Disse tjenestene velger vi, fargerikt og treffsikkert, å omdøpe til 'hjemlevering', fargerikt og treffsikkert! - ytterligere informasjon -
Blant de tjenester Lionard er i stand til å tilby sine kunder, fins også søk og utvelgelse av bestemte og personaliserte beliggenheter, som best samsvarer på alle måter med kjøpers ønsker. Beliggenhet, dimensjoner, stil, pris: mange faktorer spiller inn i kjøpsprosessen når det gjelder verdifulle eiendommer, som kun konkluderes dersom en potensiell kjøper lykkes i å finne en beliggenhet som svarer til alle de etterspurte egenskapene. - ytterligere informasjon -
Årelangt virke og erfaring i eiendomssektoren for dyrebare eiendommer har medvirket til å utvide Lionards portefølje, en portefølje i stadig vekst takket være et dedikert arbeid for å integrere flere interessante områder, i forhold til estetiske, arkitektoniske, kulturhistoriske og idylliske faktorer. - ytterligere informasjon -
Lionard har integrert sine aktiviteter og strategier med dedikerte tjenester i etterkant av salget for å møte nye behov i markedet, med mål om å tilby en fullstendig tjeneste som ikke slutter ved kjøpets fullbyrdelse, men fortsetter fremover i tid. Vårt profesjonelle engasjement, vår kompetanse og oppmerksomhet overfor kundens behov kommer til å være tilgjengelige for dere for videre verdiskapning, verdsetting og personalisering av deres kjøp. - ytterligere informasjon -
For å styrke og verdsette tjenestene som tilbys, for å garantere våre kunder et bredest mulig utvalg av personaliserte og diversifiserte tjenester, er Lionard, gjennom et trygt kommunikasjonsnettverk sammensatt av kvalitetssikrede og kjente finansielle og juridiske aktører, i stand til å gi også denne typen tilbud på samme høye nivå som kjennetegner helheten av våre tjenester. - ytterligere informasjon -