Lionard

Tur

För att öppna upp för nya affärsrelationer och konsolidera vårt nätverk av relationer med utländska kunder och partners, organiserar Lionard Luxury Real Estate en tur världen över på de viktigaste internationella finansmarknaderna under året. Schemalagda möten är den perfekta möjligheten att skapa nya professionella relationer, konsolidera de initierade, ge sig till känna och förbättra kvaliteten på tjänsterna som erbjuds. Tack vare turen fångar Lionard i förväg de viktigaste trenderna inom sektorn, och fördjupar på så sätt kunskapen om lyx- fastighetsmarknaden. För att träffa Lionard representanter behöver du bara konsultera nedanstående kalender. Eftersom mötena uteslutande sker efter överenskommelse, ber vi intresserade kunder kontakta oss med rimligt varsel på adressen info@lionard.com eller ringa våra kontor. Lionard är också närvarande med regelbunden frekvens i vissa större europeiska städer såsom: Monte Carlo, Zürich, Geneve, Paris, London. Du kan begära ett möte oavsett schemalagda turen för dessa orter.