Maremma市中心美丽的度假胜地

托斯卡纳海上待售度假胜地

以米计算4200 m2
詳細

地区:托斯卡纳

省份:格罗塞托


类型:豪华度假村


内部面积:4,200平方米

外部面积:5公顷


66间公寓

漩涡浴缸

餐厅


海上4公里-蓬塔阿拉21公里-格罗塞托40公里-阿尔根塔里奥山85公里-锡耶纳82公里-圣吉米尼亚诺100公里-佛罗伦萨175公里-比萨126公里-罗马230公里