Persberichten

Ga naar onze persberichten en onze foto’s in HD.

Hier kunt u ons internationale persoverzicht bekijken en downloaden. Indien u besluit op het internet of in de traditionele media een artikel over Lionard en de link naar onze website te publiceren, vragen we u vriendelijk ons hiervan bericht te geven. We kunnen dat dan in ons persoverzicht opnemen. Ons persbureau met een meertalige staf is altijd bereid om extra informatie te verschaffen. We willen op deze plaats journalisten overal ter wereld bedanken, die onze onderneming tot nu toe op de voet gevolgd hebben en ons zodoende hebben geholpen een groot nationaal en internationaal netwerk op te bouwen.

Ik verklaar akkoord te gaan met de privacyoorwaarden en geef toestemming mijn gegevens te gebruiken.