Tjänster

Nyhetsbrev- reklamtjänster

Nöjda kunder det är det viktigaste målet för Lionard. Noggrann forskning och detaljerade studier av geo-marknadsföring ger oss möjlighet att identifiera specifika kundkrav för att erbjuda de bästa skräddarsydda produkter och tjänster i en nischmarknad för lyxhus. Lionard presenterar sig som en "specialist" i detta marknadssegment genom profilering av kunder och partners på internationell nivå och identifiering av en noga utvald målgrupp. Tack vare ett viktigt stöd från vår effektiva marknadsavdelning, har vi möjlighet att analysera egenskaperna hos våra potentiella köpare och försöka detaljerat förstå dynamiken i vårt marknadssegment. På detta sätt har vi fått viktiga uppgifter och unika instrument för att få fram en korrekt och heltäckande profil av vår kundbas så att vi sedan kan åta direkta marknadsföringskampanjer då vi vet de särskilda behoven hos vår målgrupp. Lionard erbjuder ett brett utbud av starka och marknadsledande produkter och tjänster som representerar ett resultat av viktiga handelsförbindelser som har genomförts med prestigefyllda märken, internationella samarbeten och kontakter över hela världen. Detta nätverk av relationer är en förutsättning där efterfrågan och utbud möts i ett exklusivt marknadssegment som är alltmer krävande.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev