Tjänster

Internationell joint venture

Samarbete och kommunikation: dessa är de viktigaste grundpelare som vi baserar vår affärsstrategi på och som i kombination med andra faktorer tillåter en stadig tillväxt på lyxfastighetsmarknaden. För Lionard är det livsviktigt att etablera relationsnätverk, avtal eller på annat sätt, med italienska och utländska handelspartner som bas för en hög konkurrensförbättring av vårt företag. Det syftar inte bara på att öka medvetenheten om vårt varumärke, men framförallt våra utmärkta tillgångar av fastigheter som leds av en marknad på internationell nivå även om den är nischad. Under vår verksamhet har vi skapat stora internationella samarbeten genom skapandet av joint venture med utländska företag där vårt gemensamma mål är att främja och förbättra skönhet, lyx, spetskompetens, egenskaper som vårt land är naturligt försedd med. Lionard har under åren genomfört handelsavtal strukturerade på lång sikt med etablerade italienska och utländska varumärken, som är verksamma inom olika sektorer, men har samma mål med tanke på målgruppen: en nischmarknad på hög nivå. Vi arbetar med kända tillverkare av fritidsbåtar, kända charterflygbolag, och många andra tillsammans också även genom vår tidning "Be-Lionard", att gynna våra värdefulla egendomar som vi förvaltar, som vänder sig till en kundkrets som passar in i målgruppen av potentiella köpare eller försäljare. Genom att göra så har vi skapat synergier och varaktiga relationer som tillåter oss alla att kombinera våra individuella specialistfärdigheter och de produkter och tjänster som erbjuds för att gynna utvecklingen av bolagen.