Tjänster

Historisk forskning

Hundratals år av historia följer många av de egendomar som vi representerar. Bland dessa objekt finns byggnader som byggdes under de senaste århundradena, i vissa historiska perioder eller av kända arkitekter och dekorerade av kända konstnärer eller gamla hus, som byggdes av kända personligheter i det moderna samhället. Vi arbetar för att undersöka denna "historia” om dessa prestigefyllda egendomar. De data som har erhållits av denna information är resultatet av omfattande forskning. En del av vår kvalificerade personal ägnar sig åt en detaljerad analys och undersökning av konsthistoria, sociokulturella och arkitektoniska värden för att uppnå en fullständig beskrivning av objekten som vi förvaltar. Dessa tar inte endast hand om teknisk data utan vi vill förmedla känslor till den potentiella köparen, känslor som inte kan överföras vid normala försäljningsförhandlingar. Resultatet av denna forskning är en integrerad del av våra monografier och vår hemsida där vi försöker visa en fullständig bild av fastigheten, så att de innehåller all nödvändig information för att underlätta valet av en fastighet och ett eventuellt köp.