Lionard

Vi guidar en krävande och internationell kundkrets som söker det extraordinära

Med tanke på den nationella och internationella bostadsmarknaden, har Lionard Luxury Real Estate skapats för att enbart fokusera på prestigefulla fastigheter i Italien. Bolaget har skapat viktiga partnerskap, affärsrelationer och att lyssna på kunder och investerare som verkar inom etablerade ekonomier och tillväxtmarknader. Från dessa förutsättningar, är de första stegen att utveckla en affärsmodell som ger oss möjlighet att varje år kunna hantera ett visst antal fastigheter med särskilda egenskaper och sällsynta karaktärsdrag inom konsthistoria, arkitektur och landskap.De noggrant utvalda fastigheter, som utförs professionellt av Lionard Real Estate, syftar efter att finna den rätta egendomen för rätt målgrupp. Därför är företagets investeringar viktiga när det gäller fotografering, marknadsföringskampanjer och integrerade kommunikationsstrategier, för att optimera efterfrågan och utbud på den aktuella marknaden. Beslutet att hålla alla strukturer inom företaget och de professionella resurser, traditionellt outsourcade tillåter oss att hitta en rad tilläggstjänster, såsom inkommande geospatiala, miljö- och historisk analys av möjligheter och problem på fastighetsmarknaden och föreslå strukturella förbättringar och avkastning på investeringar på kort tid.Lionard Real Estate vill att den styrs av de grundläggande principerna och på ett objektivt sätt säkerställa sina partners absoluta säkerhet. Professionalism och effektivitet är grunden och det professionella engagemang från ledningen och personalen på Lionard, är främst för att utveckla öppenheten och integriteten i relationen med kunden samt största sekretess och diskretion.För att öppna upp nya affärsrelationer och stärka ett nätverk av relationer med kunder och utländska partner kommer företrädare från Lionard Luxury Real Estate att finnas i några av de stora finansiella centra i Europa och i hela världen. Önskas ett möte kommer det att ske endast vid överenskommelse, genom att kontakta oss på info@lionard.com i förväg eller genom att ringa vårt kontor. Lionard finns tillgänglig med regelbunden närvaro i några av de stora europeiska städer som Monte Carlo, Zürich, Genève, Paris och London, platser där du kan begära ett möte enligt vårt schema.