Usługi

Wyszukiwanie historyczne

Setki lat historii towarzyszą wielu nieruchomością które reprezentujemy. Wśród nich są budynki wybudowane w ostatnich stuleciach, w szczególnych okresach historycznych, konstrukcje zbudowane przez znanych architektów i urządzonych przez znanych artystów lub stare domy znanych ludzi ze znamienitych osobistości z danego okresu. Pracujemy także aby opowiedzieć „historię” tych prestiżowych nieruchomości, które zostały nam powierzone do sprzedaży, przekazujemy dane i informacje, które są wynikiem szeroko zakrojonych badań. Część naszego wykwalifikowanego personelu dedykuje się, aby przeprowadzić szczegółowe analizy i studia artystyczno-historyczne, społeczno-kulturalne i architektoniczne nieruchomości, którymi zarządzamy w celu naszkicowania szczegółowego opisu obiektu. W ten sposób staramy się przedstawić potencjalemu kupcowi nie tylko dane techniczne, ale utworzyć rodzaj empatii, wzbudzając w nim szczególnie przyjemny stan emocjonalny, który powoduje, że podczas transakcji nie dochodzi do obniżki w cenie za metr kwadratowy. Wynik tego badania jest integralną częścią naszych monografii i naszej strony internetowej, gdzie chcemy namalować obraz danej nieruchomości, tak aby zawierał on wszystkie niezbędne informacje, aby ułatwić proces selekcji i ewentualnego zakupu.