Usługi

Wyszukiwarka nieruchomości międzynarodowych

W rozległej panoramie konkretnych i bardzo zindywidualizowanych działań które Lionard jest w stanie zaoferować swoim wyłącznym klientom, istnieje również usługa doradztwa, przeznaczona dla potencjalnych nabywców zagranicznych, mających silny wpływ i których odważymy się określić w barwny sposób „domowymi”. Tak rodzi się wyspecjalizowany zespół przygotowany wyłącznie do prywatnego doradztwa na rynku nieruchomości na wysokim poziomie. Na życzenie nasz personel świadczy usługi scoutingu nieruchomości, prezentując się osobiście u potencjalnego nabywcy, aby dokonać wstępnej analizy jego potrzeb oraz ilustrując mu nasze portfolio nieruchomości w celu określenia, wśród 500 nieruchomości którymi zarządzamy, co najlepiej odpowiada jego potrzebom. Będziemy Państwa prywatnym konsultantem, doradcą, którego zadanie polega na zrozumieniu potrzeb klienta i określeniu, poprzez szczegółowe badania, nieruchomości która spełnia wszystkie wymagane zmienne. Lionard jest w stanie zapewnić tego typu usługi w języku angielskim , niemieckim, rosyjskim i francuskim. Sontaktuj się z naszą firmą, aby uzyskać więcej informacji.