Tjenester

Dedikerte spesialtilpassede undersøkelser

Lionard forvalter circa 500 eksklusive eiendommer som hver har arkitekturhistoriske, kulturelle og landskapsmessige kjennetegn og egenskaper. Kombinert med det brede utvalget prospekter i eiendomsporteføljen, jobber Lionard også med å strukturere spesialtjenester i forbindelse med den dedikerte researchen. Denne tjenesten består i søk og utvelgelse av løsninger som fullt ut tilfredsstiller og imøtekommer de spesifikke forespørslene fra kunden, selv når det dreier seg om eiendommer som ikke forvaltes av vårt selskap, men som må finnes på markedet. En interaktiv rapport med potensiell kjøper, uavhengig av om vedkommende er italiensk eller utenlandsk, lar oss klarlegge behov og definere parametere (type eiendom, dimensjoner, pris, landskap) vi kan basere et bestemt og vidtspennende søk på, som går utover vårt vanlige tilbud, for å velge ut og foreslå eiendommer som fullt ut gjenspeiler kundens spesifikke direktiver. Det er en ekstremt personalisert tjeneste hvor Lionard garanterer maksimal diskresjon og reservasjon.