Tjenester

Nyhetsbrev - reklametjenester

Customer Satisfaction - Lionards hovedmål. Oppmerksomme undersøkelser og grundige studier rundt geo-marketing er verktøy vårt selskap bruker for å individuere kundenes spesifikke ønsker for å tilby dem utvalgte og tilpassede produkter og tjenester, med mål om å tilby den beste løsningen til et nisjemarked, som jo markedet for luksuseiendom er, et marked i kontinuerlig utvikling. Lionard fremstår som en "spesialist" innenfor dette spesielle segmentet gjennom profilering av klienter og partnere på internasjonalt nivå, og gjennom å individuere et nøye utvalgt referanse-target de henvender seg til med informasjon og konkrete tilbud. Takket være den fundamentale støtten fra vårt marketing-kontor er vi i stand til å analysere og grundig forstå markedets mekanismer og segmentere etterspørselen i forhold til spesielle territorielle faktorer. Slik tilegner man seg uunnværlige verktøy og informasjon for å definere en korrekt og fullstendig profil av kundegruppen, for så å sette igang tilpqsset kommunikasjon med mål om å tilby differensierte løsninger i forhold til den valgte kundegruppen. Lionard tilbyr faktisk et bredt spekter av produkter og tjenester som representerer resultatet av viktige kommersielle forbindelser med prestisjefylte varemerker, internasjonale samarbeid og forvaltningen av et verdensomspennende nettverk som er med på å skape et gunstig nettverk av relasjoner, ideelt for å møte tilbud og etterspørsel på et eksklusivt marked i stadig vekst og med høye standarder.

Abboner på vårt nyhetsbrev