Tjenester

Konfidensiell forvaltning av eiendom

Blant de mange ønskene vi er i stand til å møte, er det et som krever særlig oppmerksomhet, nemlig diskresjon. Lionard forvalter dyrebare eiendommer av høy arkitektonisk, kulturell, historisk, men også økonomisk verdi, og dermed forvalter vi også 'sensitiv' informasjon som krever begrenset og nøye utvalgt spredning. Derfor etterstreber vårt selskap få kunne tilby full diskresjon, og å tilby eieren av eiendommen muligheten til å bestemme hvilke metoder og kommunikasjonsstrategier som er best egnet blant de Lionard foreslår, for å favorisere den kjøpsprosessen som best svarer til kundens spesifikke behov. Vårt selskap stiller ulike verktøy til kundens disposisjon, som denne kan bruke for å spre informasjonen. Først og fremst kan kunden velge om den vil publisere sin eiendom på vår nettside, hvor kun noen av de circa 500 eiendommene i Lionards portefølje er synlige. Deretter, etter å ha godkjent synligheten på nett, kan eieren velge om denne ønsker å gjøre eiendommen synlig på det offentlige området av siden uten begrensninger, eller kun å vise andre brukere et knippe bilder, men gjøre resten av prospektet synlig kun for utvalgte kunder det er foretatt bakgrunssjekk av. Alternativt, vil eiendommen gjøres synlig på det reserverte området for brukere som er sjekkede og pålitelige. Samtidig er det mulig å fokusere promoteringen mot en definert målgruppe, takket være en forsvarlig og fornuftig håndtering av PR og nasjonal og internasjonal presse som er rettet mot en cluster av potensielle kjøpere med tydelige kjennetegn. Utover dette, er personaliserte e-postkampanjer og våre dedikerte monografier rettet mot en spesiell kundegruppe en annen måte å orientere kommunikasjonen på.