Tjenester

International joint venture

Samarbeid og kommunikasjon - dette er to nøkkelord vårt selskaps strategi baserer seg på som, kombinert med andre faktorer, har tillat oss en kontinuerlig vekst i markedet for luksuseiendom. For Lionard er det essensielt å opprette gode forhold med italienske og utenlandske samarbeidspartnere, en kilde til økt konkurranseevne for vårt selskap som ikke bare ønsker å gjøre sitt varemerke kjent, men fremfor alt sin fantastiske eiendomsportefølje, forvaltet på internasjonalt nivå for en selektiv kundegruppe. I løpet av vår fartstid har vi lykkes i å knytte viktige internasjonaøe partnerskap gjennom å skape joint ventures med privilegierte utenlandske selskap i luksusmarkedet, hvor det felles målet har vært å promotere og verdsette det skjønne, luksus, fortreffelighet, egenskaper vårt land fra naturens side er fullspekket av. Lionard har gjennom årenes løp inngått kommersielle, strukturelle og varige avtaler med kjente italienske og utenlandske varemerker av forskjellige typer som har det til felles at de retter seg mot et nisjesegment av høyeste klasse. Samarbeid med blant andre globale yacht-produsenter og berømte charterselskaper, tillater oss, også gjennom vårt tidsskrift 'Be-Lionard', å promotere de verdifulle eiendommene vi forvalter gjennom å sidestille oss med virksomheter som angår et klientell som faller sammen med vårt target av potensielle kjøpere og selgere. På denne måten har vi skapt viktige synergier og varige forbindelser hvor vi gjensidig kan dra nytte av tjenester gjennom delt kompetanse og spesialist-tjenester på flere områder, for slik å tjene de respektive potensialer og skape merverdi for de relevante bedrifter.