Tjenester

Internasjonale Partnerskap

Internasjonalisering: i de siste årene har dette et nøkkelord for næringen, og representerer idag en strategi de færreste selskap ville vært forstuen. Lionard Exclusive Real Estate har de siste årene påbegynt en prosess for global vekst som har gitt oss viktige konkurransefordeler.Vår portefølje med mer enn 500 eksklusive eiendommer forvaltet av oss er en kilde til attraktivitet på et verdensomspennende marked under stadig ekspansjon, siden vi forvalter eiendommer av uvurderlig kulturhistorisk, kulturell og landskapsmessig interesse, som det ellers er vanskelig å finne andre steder. Behovet for å knytte forbindelser til et utenlandsk klientell har vært med på å skape et nettverk av privilegerte relasjoner, som gjør oss i stand til å treffe en bred, men selektiv målgruppe. Partnerskapsavtaler, joint ventures, har tillatt oss å skape et nett av tjenester på internasjonalt nivå, for å garantere vårt selskaps tilstedeværelse i land som er svært interessante i et kommersielt perspektiv, blant annet Russland, USA, Kina og de Forente Arabiske Emirater.Vi samarbeider med viktige utenlandske selskap som operer innenfor juss og finans, arkitektkontorer og marketing-firmaer. Disse er våre referansepunkter i verden, individuert gjennom en nøyaktig analyse og valutasjon, og representerer Lionard i utlandet og sikrer utenlandske kunder våre tjenester høye standard. Takket være disse partnerskapene, konsolidert gjennom årelangt samarbeid, er vi i stand til å tilby komplementære og integrerte tjenester av høy pålitelighet og kvalitet i sektoren for luksuseiendom, gjennom å svare på kundenes forskjellige forespørsler, ved å redusere distansene til et minimum for å fange opp de ulike salgsmulighetene som byr seg i et internasjonalt scenario.