Services

Historisch onderzoek

Veel van de eigendommen die wij vertegenwoordigen worden begeleidt door honderden jaren geschiedenis. Onder deze eigendommen bevinden zich gebouwen die in voorgaande eeuwen en in bijzondere historische tijdperken gebouwd zijn, of structuren die ontworpen zijn door beroemde architecten en ingericht door beroemde kunstenaars, of zelfs oude huizen waarvan de eigenaar een beroemde persoonlijkheid was van die tijd. Wij proberen ook "verhaal" te vertellen van deze prestigieuze eigendommen waarvan de verkoop aan ons is toevertrouwd, door een rapport met gegevens en informatie van ons gedetailleerde historische onderzoek. Een deel van onze medewerkers voert deze gedetailleerde kunsthistorische, sociaal-culturele en architectonische analyses en studies van deze eigendommen uit om een volledige beschrijving van het object op te tekenen. Wij geven dus niet alleen technisch informatie, maar creëren empathie met de potentiële koper door het stimuleren van een aangename emotionele sfeer wat belangrijk is voor de verkoop, die niet alleen uitgedrukt mag worden in prijs per vierkante meter. Het resultaat van dit onderzoek is geïntegreerd in onze monografieën en onze website waar we een compleet beeld van het pand willen geven zodat alle benodigde informatie aanwezig is om het selectieproces en de eventuele aankoop te vergemakkelijken.