Paslaugos

Tarptautinė partnerystė

Internacionalizacija paskutiniais metais tapo pasaulinio verslo raktažodžiu ir šiandien atspindi strategiją, kurios įmonės negali netaikyti. Lionard Exclusive Real Estate paskutiniais metais pradėjo globalaus augimo procesą, kuris jai padėjo pasiekti svarbių konkurencinių pranašumų. Daugiau nei 500 mūsų valdomų nekilnojamojo turto objektų portfelis yra labai paklausus vis besiplečiančioje pasaulinėje rinkoje, nes mes užsiimame neįkainojamos istorinės-meninės, kultūrinės ir peizažinės vertės nekilnojamojo turto objektais, sunkiai randamais kur nors kitur. Būtinybė palaikyti ryšius su užsienio klientais, mus paskatino sukurti privilegijuotų tarptautinių ryšių tinklą, kurio dėka galime pasiekti labai plačią rinktinę tikslinę auditoriją. Partnerystės susitarimai, kooperacija (joint-venture) mums leido sukurti pasauliniu mastu siūlomų paslaugų tinklą tam, kad galėtume garantuoti mūsų įmonės aktyvumą komerciniu atžvilgiu ypač įdomiose šalyse,- tokiose kaip Rusija, Jungtinės Valstijos, Kinija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Bendradarbiaujame su svarbiomis užsienio įmonėmis, veikiančiomis įvairiuose sektoriuose: teisinių paslaugų ir komercijos, architektūros ir marketingo. Mūsų atstovams taikome aukštus atrankos kriterijus. Jie atstovauja Lionard užsienyje, užtikrindami užsienio klientams aukščiausio standarto paslaugas. Dėka šių partnerysčių, sutvirtintų ilgamečio bendradarbiavimo, galime pasiūlyti papildomas aukštos kokybės ir patikimumo paslaugas prabangaus nekilnojamojo turto sektoriuje, atsakydami į įvairius klientų pageidavimus ir iki minimumo sumažindami atstumus. Tokiu būtu stengiamės nepaleisti iš savo akiračio nė vienos potencialaus pardavimo galimybės tarptautinėje arenoje.