Paslaugos

Istoriniai tyrimai

Šimtmečiai istorijos lydi didžiąją dalį mūsų pristatomos nuosavybės. Tarp šių nekilnojamojo turto objektų yra praėjusių amžių bei išskirtinių istorinių laikotarpių pastatų, garsių architektų bei žinomų menininkų darbų, žymių praėjusių epochų visuomenės veikėjų rezidencijų. Dirbame tam, kad papasakotume šios prestižinės nuosavybės, kurios pardavimas mums buvo patikėtas, „istoriją“, pateikdami duomenis ir informaciją, kurie yra išsamių istorinių tyrimų rezultatas. Dalis mūsų kvalifikuoto personalo užsiima būtent detaliais mūsų parduodamų vertybių istoriniais-meniniais, sociokultūriniais ir architektoniniais tyrimais, kad galėtume parengti išsamų kiekvieno objekto aprašymą. Tokiu būdu norime pateikti ne tik technines detales, bet ir sukurti empatiją su potencialiu nekilnojamojo turto pirkėju, suteikdami jam ypatingai malonią emocinę būseną. Laikomės idėjos, kad pardavimo derybos negali apsiriboti kvadratinio metro kaina. Šių tyrimų rezultatai įsilieja į mūsų rengiamų monografijų ir interneto svetainės turinį, kuriame norime pateikti pilną parduodamos nuosavybės vaizdą, suteikdami visą reikalingą informaciją ir taip paskatinti atrankos ir galimo pirkimo procesą.