Paslaugos

Ilgametės patirties prestižinio nekilnojamojo turto sektoriuje dėka Lionard pasiekė aukštą kompetencijos bei profesionalumo lygį, kuris leido gerokai praplėsti kvalifikuotų ir diferencijuotų paslaugų spektrą. - daugiau informacijos -
Lionard, liukso klasės nekilnojamojo turto sektoriaus žinovės, misija yra kaip galint geriau reaguoti į rinkos nišos, kur klientai, įsigydami nekilnojamąjį turtą, ieško ne vien paprastos materialinės vertybės, bet puikios kokybės bei asmeninio pripažinimo, poreikius. - daugiau informacijos -
Be-Lionard. Nuo šiol tobulumas turi savo balsą. Šis leidinys gimsta tik dėl jūsų. Jį pristatome, būdami tikri, kad sukūrėme tai, kas atitinka rinkos poreikius. Būtent jūs paskatinote mus eiti šia kryptimi: pristatyti prestižinio išskirtinio nekilnojamojo turto pasaulį, pasitelkiant priemonę, kurios dar nebuvo. Štai kodėl atsirado šis žurnalas: įrankis, kuris pristato išskirtiniams klientams tą turtą, kurį tradicinėms informavimo priemonėms sunku pažinti, nelengva recenzuoti ir tinkamai įvertinti. - daugiau informacijos -
Parduodame prabangą, dirbame su materialinėmis gėrybėmis, tuo pačiu siekiame stimuliuoti emocijas, kurias skleidžia mums patikėta parduodama nuosavybė bei jos aplinka. Dažnai susiduriame su nelengva užduotimi iš anksto pristatyti šias emocijas klientams iš kito pasaulio krašto, kai jie dar tik planuoja savo apsilankymą Italijoje, arba pristatyti jas taip, kad apsilankymo metu išgyventos magijos neužgožtų grįžimas prie profesinių reikalų tvarkymo. - daugiau informacijos -
Tarp daugybės reikalavimų, kuriuos galime patenkinti vienas yra ypatingai svarbus. Tai konfidencialumas. Lionard užsiima prestižiniu, aukštos architektūrinės, kultūrinės, istorinės, o ypač ekonominės vertės nekilnojamuoju turtu, taigi jai dažnai tenka dirbti su „jautria“ informacija, kurios sklaida yra griežtai ribota. Todėl mūsų įmonė įsipareigoja garantuoti maksimalų konfidencialumą, suteikdama nekilnojamojo turto savininkui galimybę pasirinkti labiausiai tinkančias pardavimo procesui paskatinti komunikacijos priemones bei strategiją, kad būtų pilnai atsakyta į visus paties kliento reikalavimus. - daugiau informacijos -
Šimtmečiai istorijos lydi didžiąją dalį mūsų pristatomos nuosavybės. Tarp šių nekilnojamojo turto objektų yra praėjusių amžių bei išskirtinių istorinių laikotarpių pastatų, garsių architektų bei žinomų menininkų darbų, žymių praėjusių epochų visuomenės veikėjų rezidencijų. Dirbame tam, kad papasakotume šios prestižinės nuosavybės, kurios pardavimas mums buvo patikėtas, „istoriją“, pateikdami duomenis ir informaciją, kurie yra išsamių istorinių tyrimų rezultatas. - daugiau informacijos -
Dažnai tūkstančiai kilometrų mus skiria nuo potencialių nuosavybės Italijoje pirkėjų. Mūsų įmonė veikia pasitelkdama viešuosius ryšius, tarptautinę partnerystę ir kooperaciją su užsienio bendrovėmis, o taip pat komunikuoja daugiakalbėmis interneto svetainėmis. Internetas pakeitė būdą bendrauti ir tampa vis labiau nepakeičiama priemone įmonėms, kurios siekia pristatyti savo prekės ženklą, produktus bei paslaugas vartotojams sunkiai pasiekiamiems tradiciniais komunikacijos įrankiais. - daugiau informacijos -
Spauda, nors ir būdama viena iš seniausių masinės komunikacijos bei reklamos priemonių, išlieka vienu iš pačių efektyviausių informacijos kanalų. Būtent todėl Lionard be savo išskirtinio žurnalo Be-Lionard bendradarbiauja su nacionalinių ir užsienio leidinių redakcijomis tam kad pasiūlytų vis platesnei rinkai prestižinę, jai parduoti patikėtą nuosavybę. Periodiškai organizuojame reklamos kampanijas Italijos dienraščiuose, žurnaluose bei tarptautinėje periodinėje spaudoje, besispecializuojančioje nekilnojamojo turto sektoriuje arba skirtoje elitui. - daugiau informacijos -
Klientų poreikių patenkinimas – tai pagrindinis Lionard tikslas. Išsamių tyrimų bei geo-marketingo studijų pagalba mūsų įmonė siekia išsiaiškinti specifinius klientų poreikius tam kad pasiūlytų išskirtinius ir personalizuotus produktus bei paslaugas su tikslu pateikti geriausią sprendimą nuolat besikeičiančiai prabangaus nekilnojamojo turto rinkos nišai. - daugiau informacijos -
Kad garantuotų tai, kas geriausia klientams, Lionard gali pasiūlyti aukštos kokybės nekilnojamojo turto fotografavimo paslaugas. Mūsų internetinėje svetainėje bei tarptautiniuose portaluose pateikiame aukštos rezoliucijos bei patikimumo fotografijas bei jų aprašymus, tokiu būdu suteikdami galimybę klientams „turėti visada su savimi“ jiems patinkantį nekilnojamojo turto objektą, kad ir kur jie bebūtų. Lionard interneto svetainėje pateikiamos išskirtinės iliustruotos monografijos, kurios pristato nekilnojamojo turto objektą konkrečiai ir realiai, išskiriant tai, ką kiekvienas iš jų turi ypatingo. - daugiau informacijos -
Internacionalizacija paskutiniais metais tapo pasaulinio verslo raktažodžiu ir šiandien atspindi strategiją, kurios įmonės negali netaikyti. Lionard Exclusive Real Estate paskutiniais metais pradėjo globalaus augimo procesą, kuris jai padėjo pasiekti svarbių konkurencinių pranašumų. - daugiau informacijos -
Dažnai susiduriame su nuostabiomis vilomis, apsuptomis hektarų žemės, kurių didingumo bei įspūdingumo paprastos fotografijos negalėtų atskleisti. Nemažai mūsų agentūros siūlomų prestižinio nekilnojamojo turto objektų yra didžiuliai ir turi būti pristatomi kaip galint geriau ir pilniau atskleidžiant šį aspektą. Šiam tikslui nepakanka tradiciškai naudojamų priemonių, būtinas kitas metodas. - daugiau informacijos -
Sukaupta darbo prabangaus nekilnojamojo turto sektoriuje patirtis mums leido suprasti, kad tiek savininkui, tiek pirkėjui yra svarbus išsamus nuosavybės pristatymas. Tam kad patenkintume šį poreikį, taikome geriausius įrankius, tarp kurių savo inovatyvumu išsiskiria virtualus turas. - daugiau informacijos -
Mūsų įmonės strategija yra paremta bendradarbiavimu ir komunikacija, kurie kartu su kitais faktoriais mums leido nuolat augti prabangaus nekilnojamojo turto rinkoje. Ryšiai su italų bei užsienio komerciniais partneriais, tiek kontraktiniai, tiek neformalūs, yra gyvybiškai svarbūs Lionard, nes leidžia žymiai pagerinti konkurencingumą įmonės, kuri siekia ne vien pristatyti savo prekės ženklą, bet ypač savo siūlomą neeilinį nekilnojamąjį turtą, tarptautiniu mastu. - daugiau informacijos -
„Gyvenimo paslaptis slypi grožio ieškojime“: taip mąstė Villy Wilder, garsus kino režisierius ir prodiuseris.Vis dėlto grožis ne visada suprantamas, kaip absoliuti vertybė, bet kaip kažkas asmeniško ir subjektyvaus. Šio pastebėjimo, kuriuo labai tiki, vedama Lionard gali savo klientams pasiūlyti paslaugų paketus all inclusive, kurie leidžia maksimaliai personalizmuoti nekilnojamojo turto objektą pagal kliento pageidavimus. Paslaugos skirtos tie parduodantiems, tiek perkantiems prestižinę nuosavybę. - daugiau informacijos -
Lionard valdo apie 1100 išskirtinių nekilnojamojo turto objektų, kurių kiekvienas pasižymi unikaliomis istorinėmis-architektūrinėmis, kultūrinėmis ir kraštovaizdžio savybėmis. Be spektro jau siūlomų objektų, Lionard taip pat užsiima ir tikslinėmis paieškomis. Tai reiškia, kad neapsiribojame mūsų valdoma nuosavybe, bet ieškome sprendimų, kurie tobulai atitiktų išskirtinius kliento pageidavimus. - daugiau informacijos -
Plačioje elitiniams Lionard klientams siūlomų personalizuotų paslaugų panoramoje yra ir privati konsultacija potencialiems užsienio pirkėjams, kurią drįstume spalvingai apibūdinti, kaip „nereikalaujančią kojos iš namų iškelti“. - daugiau informacijos -
Tarp paslaugų, kurias gali pasiūlyti Lionard yra ir išskirtinės lokacijos, kuri pilnai atitiktų visa tai, ko pirkėjas norėtų, paieška. Vietovė, dydžiai, stilius, kaina: daug yra kintamųjų, kuriuos reikia apsvarstyti perkant aukštos ekonominės vertės nuosavybę. Prie palankios atomazgos bus prieita tik tuo atveju, kai potencialus klientas suras lokaciją, kuri įkūnytų visas pageidaujamas savybes. - daugiau informacijos -
Ilgametė veikla ir patirtis vertingo nekilnojamojo turto sektoriuje prisidėjo prie Lionard valdomo nekilnojamojo turto objektų skaičiaus augimo. Nuolat ieškome išskirtinių estetiniu, architektūriniu, istoriniu – kultūriniu ir kraštovaizdžio požiūriu vietų. - daugiau informacijos -
Lionard įtraukė į savo veiklą ir strategiją dėmesingą aptarnavimą po pardavimo tam, kad tinkamiau atsakytų į naujus rinkos reikalavimus bei pasiūlytų pilną aptarnavimą, kuris tęstųsi ir po nekilnojamojo turto įsigijimo. Mūsų profesiniai įsipareigojimai, mūsų kompetencija ir dėmesingumas kliento pageidavimams visada bus jums pasiekiami. Tokiu būdu sukursime mūsų siūlomų paslaugų pridėtinę vertę ir geriausiai atskleisime jūsų pirkinio vertę. - daugiau informacijos -
Tam, kad garantuotų visapusišką aptarnavimą savo klientams, Lionard sukūrė komunikacinį profesionalų ir konsultantų teisės bei finansų klausimais tinklą. Tai leido priartėti prie meistriškumo ir šio pobūdžio veikloje, papildančioje puikiai funkcionuojančią mūsų darbo visumą. - daugiau informacijos -