Forte dei Marmi에서 별채를 판매하는 별장

Forte dei Marmi의 호화로운 럭셔리 빌라

가격 직접 문의
크기580 M²
기술적인 정보
지역 : 토스카나

주 : 루카

자치제 : Forte dei Marmi

내부 표면 : ​​700 m2

외부 표면 : ​​4,000 m2

메인 빌라 : 400 m2

침실 5 ​​개

욕실 5 개

별채 : 300 m2

Lucca km 40 - 피사 km 45 - 피렌체 km 110 - Altopascio km 55 - Versilia Golf Club km 6 - 열 온천 및 온천 km 40 - Pisa Airport km 42